Public contract: Pořízení modelu GLOBIOM / GLOBIOM Model Acquisition

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 262
System number: P18V00000018
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 12.11.2018
Tender submit to: 04.12.2018 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Pořízení modelu GLOBIOM / GLOBIOM Model Acquisition
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem zakázky je:
1. poskytnutí zdrojového kódu výpočetního modelu (software) GLOBIOM a odpovídající licence,
2. zaškolení zaměstnanců zadavatele v práci s modelem,
3. materiální i intelektuální asistence při vývoji regionálního modelu GLOBIOM-Czech zadavatelem, vč. parametrizace vstupních dat modelu spočívající zejména v
a) analýze komodit produkovaných v ČR ve vztahu ke globálnímu agrárnímu trhu a jeho reakce na změnu klimatu,
b) modelace vybraných scénářů budoucího klimatu.
4. zajištění kompatibility modelů GLOBIOM a GLOBIOM-Czech. /
The requirements of the Contract are:
1. providing the source code of the GLOBIOM Computing Model (software) and corresponding licenses,
2. training of the Client's employees in working with the Model,
3. material and intellectual assistance in the development of the GLOBIOM-Czech Regional Model, including parameterization of input data of the Model consisting mainly of:
a) analysis of commodities produced in the Czech Republic in relation to the global agrarian market and its response to climate change,
b) modelling of selected scenarios of the future climate
4. ensuring compatibility of GLOBIOM and GLOBIOM-Czech Models.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: negotiated procedure without prior publication
  Justification of using negotiated procedure:
  Stavební práce/dodávky/služby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodu, které jsou technické.
  Stavební práce/dodávky/služby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodu, které jsou spojené s ochranou výhradních práv.
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 6 200 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • CRN: 86652079
 • Postal address:
  Bělidla 986/4a
  603 00 Brno
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 629795

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czechglobe.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance