Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Pořízení modelu GLOBIOM / GLOBIOM Model Acquisition

Document information

Title: Dodatečné informace č. 2 / 2nd Additional information
Description:
Document published on Profile: 11.03.2019 08:51:52

Actual file version

File name: Dokument PDF 2 additional information_dodatečná informace.pdf
Size: 430.82 KB
Actual file version: 28.11.2018 09:22:35
MD5 hash: 5774e7ffb7088b913be7d19d55ede1b3
SHA256 hash: 0c794c41934b8400c9ca5ce258fb451c69d74589f5085bf42755bcaa3c791c4b

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 28.11.2018 09:22:35 Dodatečné informace č. 2 / 2nd Additional information other documents - public - 2 additional information_dodatečn á informace.pdf 430.82 KB