Profil zadavatele: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

  • Název: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
  • IČO: 86652079
  • Adresa:
    Bělidla 986/4a
    603 00 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.czechglobe.cz/profile_display_235.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 629795

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modelování hydrologické situace vybraných 5 aglomerací povodí Dyje
podlimitní Zadáno 08.11.2021 22.11.2021 11:00
Ceilometr pro měření stavu atmosféry ve vertikálním profilu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2021 15.11.2021 10:00
LED světelné zdroje
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2021 27.10.2021 10:00
Pořízení licence na specializovaný vodohospodářský software
podlimitní Zadáno 30.09.2021 11.10.2021 10:00
Integrovaný systém pro monitorování mikroklimatu v lesním prostředí
nadlimitní Zadáno 13.09.2021 18.10.2021 10:00
Diskové pole - celková kapacita 2 PB
podlimitní Zadáno 26.08.2021 01.10.2021 10:00
CzechGlobe - pavilon D - projektová dokumentace
nadlimitní Zadáno 09.08.2021 09.09.2021 10:00
Integrovaný systém pro monitorování požárně rizikových podmínek
nadlimitní Zadáno 07.07.2021 02.09.2021 10:00
Poskytování on-line podpůrných meteorologických výpočtů v energetice
nadlimitní Zadáno 28.05.2021 09.06.2021 10:00
Dodávka elektřiny - nízké napětí
podlimitní Zadáno 10.05.2021 17.05.2021 10:00
Dodávka elektřiny - vysoké napětí
podlimitní Zadáno 10.05.2021 17.05.2021 11:00
Dodávka zemního plynu - maloodběr
podlimitní Zadáno 10.05.2021 17.05.2021 12:00
Datové analýzy na povodí Svitavy po soutok se Svratkou
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2021 10.05.2021 10:00
Jednotka pro sekvenční analýzy plynů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2021 06.04.2021 10:00
Fluorescence spectroradiometer / Fluorescenční spektroradiometr
podlimitní Zadáno 16.03.2021 01.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››