Profil zadavatele: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

  • Název: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
  • IČO: 86652079
  • Adresa:
    Bělidla 986/4a
    603 00 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.czechglobe.cz/profile_display_235.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 629795

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
3D sonické anemometry
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2020 26.05.2020 11:00
Upgrade termogravimetrického analyzátoru
podlimitní Zadáno 05.05.2020 04.06.2020 10:00
Pořízení modelu MIKE SHE/HYDRO - modelový systém
podlimitní Zadáno 30.04.2020 14.05.2020 10:00
Přístroj pro měření toků energie a látek
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020 28.04.2020 11:00
Senzory pro měření radiace v UV oblasti
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020 04.05.2020 11:00
Systém senzorů půdní vlhkosti + samostatné půdní senzory 2002
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2020 16.04.2020 11:00
Kombinovaný fluorometr
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2020 16.04.2020 11:00
Traktor
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2020 06.04.2020 10:00
Dodávka elektřiny - nízké napětí
podlimitní Zadáno 20.03.2020 27.03.2020 09:00
Dodávka elektřiny - vysoké napětí
podlimitní Zadáno 20.03.2020 27.03.2020 10:00
Dodávka zemního plynu - maloodběr
podlimitní Zadáno 20.03.2020 27.03.2020 11:00
ITRES Hyperspectral System Administration 2020
nadlimitní Zadáno 11.02.2020 24.02.2020 10:00
Čidla teploty a relativní vlhkosti vzduchu 2001
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2020 17.02.2020 10:00
HERMES-Czech and MONICA-Czech model acquisition
podlimitní Zadáno 04.12.2019 16.12.2019 10:00
Pojištění vozidel 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2019 09.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››