Overview of contracting authorities profiles

Name CRN
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 67179843
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 86652079