Veřejná zakázka: Část 3: Systém pro měření výměny skleníkových plynů / Part No. 3: System for measuring the exchange of greenhouse gases

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 271
Jedná se o část veřejné zakázky: Plynové analyzátory 2019 / Gas Analyzers 2019

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3: Systém pro měření výměny skleníkových plynů / Part No. 3: System for measuring the exchange of greenhouse gases

Stručný popis předmětu:
Dodávka systému pro měření výměny skleníkových plynů, který se skládá z analyzátoru pro měření toků CO2 a H2O, CH4 plynového analyzátoru a generátoru vodní páry / Delivery system for measuring the exchange of greenhouse gases, which consists of Analyzer for measurement of CO2 and H2O fluxes, CH4 gas analyzer and Dew point generator


Předpokládaná hodnota

  • 4 200 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky