Public contract: Zpracování datové analýzy na povodí Želivky

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 354
System number: P21V00000022
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-043743
Date of commence: 24.11.2021
Tender submit to: 24.01.2022 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Zpracování datové analýzy na povodí Želivky
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění je zpracování datové analýzy vodní bilance v uceleném povodí Želivky řešené simulačními nástroji sestavenými v modelovém systému MIKE, který je již používán zadavatelem, jak pro kvantitativní, tak pro kvalitativní proměnné.
Předmět plnění je rozdělen následovně:
1. etapa povinné plnění v průběhu roku 2022
2. etapa volitelné plnění v průběhu roku 2023, pouze pokud bude zadavatelem objednáno

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 11 000 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Brno-město

Contracting authority

 • Official name: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • CRN: 86652079
 • Postal address:
  Bělidla 986/4a
  603 00 Brno
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 629795

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czechglobe.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses