Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Supply of aerial hyperspectral display systems / Dodávka leteckých zobrazujících hyperspektrálních systémů
Odesílatel Ondřej Zmeškal
Organizace odesílatele Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. [IČO: 67179843]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.11.2013 12:02:29
Předmět Additional information 2 / Dodatečné informace 2

In Annexes / V přílohách


Přílohy
- New Compact High Performance Cooled and Uncooled LWIR Hyperspectral Sensors.pdf (1.52 MB)
- AN ADVANCED TOOL OF THE CNR IMAA EO FACILITIES.pdf (207.14 KB)
- 2. dodatečné informace.pdf (366.43 KB)