Public contract: Dodávka velkokapacitního fotobioreaktoru

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 34
System number: P13V00000027
Under the Act: no. 137/2006 Coll.
Registration number in VVZ: 353180
Date of start: 19.06.2013
Tender submit to: 05.09.2013 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávka velkokapacitního fotobioreaktoru
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky je zhotovení velkokapacitního fotobioreaktoru a jeho uvedení do provozu.

Velkokapacitní fotobioreaktor se bude skládat z následujících částí:

A. Sestava fotobioreaktoru.
B. Jednotka automatické přípravy média.
C. 5 Směšovačů plynů.
D. 5 Kontrolérů vstupních a výstupních plynů s analyzátorem výstupních plynů.
E. Sklízecí jednotka.
F. Přídavná zařízení.


Sestava fotobioreaktoru bude provedena v objemu alespoň 10.000 l, a to z 10 modulů o objemu každého z nich alespoň 1.000 l. Součástí sestavy fotobioreaktoru bude rovněž:
• Jednotka pro přípravu inokula o objemu alespoň 100 l provedená jako Hybridní uzavřený flat panel
• Předinokulační jednotka o objemu alespoň 25 l provedená jako Hybridní uzavřený flat panel.
• 4 Horizontální moduly pro kultivaci biofilmů s plochou pro kultivaci alespoň 2 m2 s čerpadlem a s objemem cirkulující vody alespoň 200 l.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 25 000 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • CRN: 67179843
 • Postal address:
  Bělidla 986/4a
  603 00 Brno
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 630271

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czechglobe.cz)

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance