Public contract: Supply of aerial hyperspectral display systems / Dodávka leteckých zobrazujících hyperspektrálních systémů

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 52
System number: P13V00000045
Under the Act: no. 137/2006 Coll.
Registration number in VVZ: 363696
Date of start: 16.09.2013
Tender submit to: 11.11.2013 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Supply of aerial hyperspectral display systems / Dodávka leteckých zobrazujících hyperspektrálních systémů
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
The subject of the abovelimit public tender is the comprehensive supply and installation of aerial hyperspectral display systems, i.e. aerial hyperspectral VNIR system, aerial hyperspectral SWIR system, aerial hyperspectral LWIR system, as well as two IMU units and at least one GNSS unit needed to operate all of the hyperspectral systems and calibration equipment to calibrate all of the sensors and the related software.
The subject of the public tender also includes training of the installation, operation and maintenance of each of the hyperspectral systems.
///
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky dodávka leteckých zobrazujících hyperspektrálních systémů, tedy Leteckého hyperspektrálního VNIR systému, Leteckého hyperspektrálního SWIR systému, Leteckého hyperspektrálního LWIR systému, dále dvou IMU jednotek a minimálně jedné GNSS jednotky potřebných k provozování všech hyperspektrálních systémů a kalibrační zařízení pro kalibraci všech senzorů a související software.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provedení školení instalace, obsluhy a údržby každého z hyperspektrálních systémů.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 39 000 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • CRN: 67179843
 • Postal address:
  Bělidla 986/4a
  603 00 Brno
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 630271

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czechglobe.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance